Administracja


W związku z obowiązkiem informowania Grudziądzkiego TBS Sp. z o.o. raz na dwa lata o dochodach, prosimy o dostarczenie do administracji średniomiesięczny dochód brutto za 2013 rok wszystkich lokatorów zamieszkałych w budynkach położonych w Grudziądzu przy ulicach Chełmińskiej 108 b-c-d, Kuleckiego 4, Solnej 9a, Stachury 6 i Milczewskiego-Bruna 5 – podstawa prawna: art. 30 ust. 3 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26.10.1995 roku (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) – prosimy o złożenie do 30.05.2011r. wypełnionego druku potwierdzonego przez pracodawcę lub kopię PIT-u złożonego do Urzędu Skarbowego oraz wypełnionego oświadczenia najemcy.
Nie wywiązanie się z terminowego dostarczenia lub uchylanie się od przedłożenia w/w informacji lub podanie danych niezgodnych z deklaracją podatkową skutkować może wypowiedzeniem umowy najmu lub podwyżką czynszu o 200 % (art. 30 ust. 5 w/w ustawy).

Ogłoszenie

 

W związku z realizacją zamierzeń Spółka przystąpiła do realizacji budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z mieszkaniami na wynajem na osiedlu Rządz.
Inwestycja finansowana będzie w 1/3 z wpłat przyszłych najemców, zaś pozostała część
pokryta będzie z zaciągniętego przez Spółkę kredytu bankowego.  

W pierwszej kolejności mieszkania zostaną przydzielone osobom będącym na liście osób oczekujących na przydział mieszkania pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia ich wniosku (do pobrania w dziale mieszkania na wynajem).

Pozostało jeszcze kilka mieszkań 2 pokojowych
- ostatnia szansa na wynajęcie nowego mieszkania!

 

 W dniu 27.12.2019r. biuro Grudziądzkiego TBS Sp. z o.o.
będzie nieczynne, za utrudnienia przepraszamy!

 

Galeria 1

DSC_4740-300.jpg

Galeria 2

DSC_4746_300.jpg

Galeria 3

DSC_4757_300.jpg

Galeria 4

DSC_4747_300.jpg