Administracja


W związku z obowiązkiem informowania Grudziądzkiego TBS Sp. z o.o. raz na dwa lata o dochodach, prosimy o dostarczenie do administracji średniomiesięczny dochód brutto za 2013 rok wszystkich lokatorów zamieszkałych w budynkach położonych w Grudziądzu przy ulicach Chełmińskiej 108 b-c-d, Kuleckiego 4, Solnej 9a, Stachury 6 i Milczewskiego-Bruna 5 – podstawa prawna: art. 30 ust. 3 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26.10.1995 roku (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) – prosimy o złożenie do 30.05.2011r. wypełnionego druku potwierdzonego przez pracodawcę lub kopię PIT-u złożonego do Urzędu Skarbowego oraz wypełnionego oświadczenia najemcy.
Nie wywiązanie się z terminowego dostarczenia lub uchylanie się od przedłożenia w/w informacji lub podanie danych niezgodnych z deklaracją podatkową skutkować może wypowiedzeniem umowy najmu lub podwyżką czynszu o 200 % (art. 30 ust. 5 w/w ustawy).

Galeria 1

DSC_4756_300.jpg

Galeria 2

DSC_4740-300.jpg

Galeria 3

DSC_4749_300.jpg

Galeria 4

DSC_4757_300.jpg