Struktura spółki


Najważniejszym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, którym jest Prezydent Miasta Grudziądza lub delegowany przez niego pełnomocnik i Prezes MPGN Sp. z o.o. lub delegowany przez niego pełnomocnik.
Organem kontrolującym zarządzanie i finanse Spółki jest Rada Nadzorcza, która działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Aktu Założycielskiego Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. 
Spółką kieruje, powołany Zarząd, który wykonuje swoje obowiązki na podstawie: Kodeksu spółek handlowych, Aktu Założycielskiego i Regulaminu Zarządu.

Ogłoszenie

-Brak ogłoszeń

Galeria 1

DSC_4757_300.jpg

Galeria 2

DSC_4749_300.jpg

Galeria 3

DSC_4752_300.jpg

Galeria 4

DSC_4749_300.jpg