O nas

Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
powstało 27 kwietnia 2000 r. Założycielami byli:

 • Gmina Miasto Grudziądz,
 • Przedsiębiorstwo Budowlane "GePeBe Grudziądz" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu,
 • Stefan Dyrga, Krzysztof Linka, Krystyna Stręciwilk jako wspólnicy spółki cywilnej działającej pod firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Unitas" Spółka Cywilna z siedzibą w Grudziądzu (od dnia 08.02.2002 r. spółka jawna),
 • Andrzej Zielke i Tadeusz Mielczarek jako wspólnicy spółki cywilnej działającej pod firmą: Zakład Usługowo-Handlowy "Elektrobud" Spółka Cywilna z siedzibą w Grudziądzu (od dnia 16.01.2002 r. "M&Z Grudziądz" Spółka Jawna).

 

W roku 2003 nastąpiły znaczące zmiany w składzie udziałowców Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
i tak:

 

 • Przedsiębiorstwo Budowlane "GePeBe Grudziądz" Sp. z o.o. w dniu 21 października 2003 r. sprzedało posiadane przez siebie udziały Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu,
 • Stefan Dyrga, Krzysztof Linka i Krystyna Stręciwilk jako wspólnicy Spółki Jawnej działającej pod nazwą: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Unitas" Spółka Jawna w dniu 26 listopada 2003 r. sprzedali udziały na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu,
 • Andrzej Zielke i Tadeusz Mielczarek jako wspólnicy Spółki Jawnej działającej pod nazwą: "M&Z Grudziądz" Mielczarek Tadeusz, Zielke Andrzej Spółka Jawna w dniu 26 listopada 2003 r. sprzedali udziały na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu.
   

 

Obecnie Spółka posiada dwóch udziałowców:

 

 1. Gmina Miasta Grudziądza - 38 udziałów,
 2. MPGN Sp. z o.o. - 122 udziały.

 

Przedmiot działalności

 

Przedmiotem działalności Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Spółka może również:

 1. nabywać budynki mieszkalne;
 2. przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
 3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa;
 4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa;
 5. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
 • sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;
 • budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;
 • budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;
 • przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa;
 • zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno - oświatowe, handlowe lub inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców tych budynków lub osiedli.

Spółka głównie będzie prowadziła swoją działalność na terenie miasta Grudziądza, które to zajmuje powierzchnię o obszarze 58,74 km2. Dalszym działaniem spółki będzie budowa mieszkań w ościennych gminach.

 

 

Struktura Grudziądzkiego TBS Sp. z o.o.

 

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza Spółki:
  mgr Dariusz Oracz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  mgr Piotr Racki - Członek Rady Nadzorczej
  mgr Sławomir Pikul - Członek Rady Nadzorczej
 • Zarząd Spółki:
  mgr inż. Kazimierz Piotrowski - Prezes Zarządu
 • Prokurenci:
  Mirosława Niezgoda - prokura łączna 
  Magdalena Marciniak - prokura łączna

 

 

 

  

 

Zatrudnienie

 

Obecnie Spółka zatrudnia:
    • pięć osób - na pełen etat

 

 

 

Realizacja zamierzeń

Duże inwestycje:
W dniu 11.12.2009 roku złożony zostały wnioski o udzielenie promesy kredytowej przez BGK na budowę dwóch budynków na osiedlu Nowe Tarpno- II etap. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony BGK udzieli promesy kredytowej, co umożliwi rozpoczęcie budowy. Początek tej budowy zaplanowano na czerwiec 2010 roku, zaś jej zakończenie na lipiec 2011 roku. Docelowo dzięki tej inwestycji powstanie 64 lokali mieszkalnych w systemie TBS wraz z 24 miejscami postojowymi.
Do 19.06.2010 roku Spółka planuje złożyć wniosek o udzielenie promesy kredytowej przez BGK na budowę budynku przy ul. Waryńskiego. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony BGK udzieli promesy kredytowej, co umożliwi rozpoczęcie budowy. Początek tej budowy zaplanowano na koniec 2010 roku, zaś jej zakończenie na początek 2012 roku. Docelowo dzięki tej inwestycji powstanie 94 lokali mieszkalnych w systemie TBS wraz z 31 miejscami postojowymi a także nową siedzibą Spółki, co pozwoli zwiększyć zatrudnienie w firmie, a to bezpośrednio polepszy jakość obsługi klientów, a także polepszy warunki socjalne pracowników zatrudnionych w Spółce.
Spółka przewiduje także pozyskanie w najbliższym czasie nowych terenów inwestycyjnych umożliwiających kontynuowanie jej rozwijania budownictwa wielorodzinnego w Grudziądzu w systemie TBS.

Drobne inwestycji:
- wykonanie 31 garaży na wynajem przy budynku Chełmińska 108c,
-
drobna remonty i konserwacje budynków wybudowanych ze środków KFM,
-
wykonanie dla budynków wybudowanych ze środków KFM operatów energetycznych,
- zorganizowanie festynu dla mieszkańców z okazji 10-lecia Spółki,
- remonty i konserwacje budynków zaplanowane na 2010 r. w zasobach zarządzanych przez MPGN Sp. z o.o.

 

 

 

 

Kierunki działania

 

W przyszłości będziemy dążyć do zrealizowania zamierzeń inwestycyjnych przy ul. Edwarda Stachury i Ryszarda Milczewskiego-Bruna w Grudziadzu (osiedle Nowe Tarpno). Planujemy przystąpić do realizacji planów zabudowy tzn. rozpoczęcia wszelkich procedur formalno-prawnych zmierzających do wybudowania budynków wielorodzinnych z mieszkaniami na wynajem w ramach TBS-u na ternie przy ul. Waryńskiego, a także rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji budynków na terenie Grudziądza.

 

  

 

Gospodarka zasobami

 

Grudziądzkie TBS Sp. z o.o. administruje siedmioma budynkami mieszkalnymi, w których mieści się 529 lokali mieszkalnych.

Mieszkania oddawane są w systemie "pod klucz" tzn. w pełni wyposażone (kuchnia - zlewozmywak dwukomorowy emaliowany z baterią, kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem; łazienka - wanna z baterią prysznicową, umywalka z baterią, muszla klozetowa z dolnopłukiem i deską sedesową oraz podejście z zaworem czerpalnym do pralki automatycznej). Lokale są w pełni opomiarowane (licznik zimnej wody użytkowej, licznik ciepłej wody użytkowej oraz licznik zużycia energii cieplnej centralnego ogrzewania). W mieszkaniu na podłogach położone są panele podłogowe z wyjątkiem kuchni i łazienki, gdzie ułożone są podłogowe płytki ceramiczne. Ściany - gładź gipsowa pomalowana farbą emulsyjną na kolor biały.

 

Ogłoszenie

-Brak ogłoszeń

Galeria 1

DSC_4747_300.jpg

Galeria 2

DSC_4747_300.jpg

Galeria 3

DSC_4740-300.jpg

Galeria 4

DSC_4749_300.jpg