Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
Spółka może również:

1. nabywać budynki mieszkalne;
2. przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa;
4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa;
5. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
• sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;
• budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;
• budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;
• przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa;
• zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno - oświatowe, handlowe lub inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców tych budynków lub osiedli.
Spółka głównie będzie prowadziła swoją działalność na terenie miasta Grudziądza, które to zajmuje powierzchnię o obszarze 58,74 km2. Dalszym działaniem spółki będzie budowa mieszkań w ościennych gminach.

 

Ogłoszenie

 

W związku z realizacją zamierzeń Spółka przystąpiła do realizacji budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z mieszkaniami na wynajem na osiedlu Rządz.
Inwestycja finansowana będzie w 1/3 z wpłat przyszłych najemców, zaś pozostała część
pokryta będzie z zaciągniętego przez Spółkę kredytu bankowego.  

W pierwszej kolejności mieszkania zostaną przydzielone osobom będącym na liście osób oczekujących na przydział mieszkania pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia ich wniosku (do pobrania w dziale mieszkania na wynajem).

Pozostało jeszcze kilka mieszkań 2 pokojowych
- ostatnia szansa na wynajęcie nowego mieszkania!

 

 W dniu 27.12.2019r. biuro Grudziądzkiego TBS Sp. z o.o.
będzie nieczynne, za utrudnienia przepraszamy!

 

Galeria 1

DSC_4747_300.jpg

Galeria 2

DSC_4756_300.jpg

Galeria 3

DSC_4759_300.jpg

Galeria 4

DSC_4740-300.jpg