Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
Spółka może również:

1. nabywać budynki mieszkalne;
2. przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa;
4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa;
5. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
• sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;
• budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;
• budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;
• przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa;
• zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno - oświatowe, handlowe lub inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców tych budynków lub osiedli.
Spółka głównie będzie prowadziła swoją działalność na terenie miasta Grudziądza, które to zajmuje powierzchnię o obszarze 58,74 km2. Dalszym działaniem spółki będzie budowa mieszkań w ościennych gminach.

Struktura Grudziądzkiego TBS Sp. z o.o.
• Zgromadzenie Wspólników
• Rada Nadzorcza Spółki:
mgr Magdalena Padzik - Przewodniczący Rady Nadzorczej
mgr Andrzej Wasiliew - Członek Rady Nadzorczej
mgr Dariusz Oracz - Członek Rady Nadzorczej
• Zarząd Spółki:
mgr inż. Kazimierz Piotrowski - Prezes Zarządu
• Prokurenci:
Katarzyna Bartoszewska - prokura łączna
Sylwia Wrzeszczyńska - prokura łączna


Ogłoszenie

-Brak ogłoszeń

Galeria 1

DSC_4756_300.jpg

Galeria 2

DSC_4749_300.jpg

Galeria 3

DSC_4759_300.jpg

Galeria 4

DSC_4749_300.jpg