Zarząd


Po udzieleniu w dniu 04.06.2013 r. przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników absolutorium Prezesowi Zarządu za rok obrachunkowy 2012 Rada Nadzorcza Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dnia 04.06.2013 r. Uchwałą nr 10/2013 powołała na kolejną kadencję na stanowisko Prezesa Zarządu – Kazimierza Piotrowskiego. W dniu 04.06.2013 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu za rok obrachunkowy 2012.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

Zarząd może ustanowić prokurentów.

Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami Towarzystwa określa zatwierdzony Regulamin Zarządu.

Do Zarządu Towarzystwa należą wszelkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów Kodeks Spółek Handlowych oraz zapisy aktu założycielskiego Towarzystwa.

Ogłoszenie

-Brak ogłoszeń

Galeria 1

DSC_4756_300.jpg

Galeria 2

DSC_4759_300.jpg

Galeria 3

DSC_4740-300.jpg

Galeria 4

DSC_4747_300.jpg