Zarząd

 

Informujemy, że od 01.03.2019r. Prezesem Zarządu jest:  Ryszard Barwik


Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

Zarząd może ustanowić prokurentów.

Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami Towarzystwa określa zatwierdzony Regulamin Zarządu.

Do Zarządu Towarzystwa należą wszelkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów Kodeks Spółek Handlowych oraz zapisy aktu założycielskiego Towarzystwa.

Ogłoszenie

 

Informujemy, że od dnia 01 lipca 2019 roku siedziba Spółki znajduje się w:

 

Grudziądzu przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 5-7

 

(budynek MPGN Sp. z o.o. I piętro), tel. (56) 696 80 36

 

Galeria 1

DSC_4749_300.jpg

Galeria 2

DSC_4759_300.jpg

Galeria 3

DSC_4746_300.jpg

Galeria 4

DSC_4752_300.jpg