Przetarg na kredyt

Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7

 ogłasza

 przetarg nieograniczony na usługę

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 8 000 000,00 zł
na sfinansowanie budowy dwóch domów mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Rożanowicza w Grudziądzu

Szczegółowe informacje na stronie BIP: https://tbsgrudziadz.ssdip.bip.gov.pl/ 

Przetarg na sprzątanie

Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7

 ogłasza

 przetarg nieograniczony na

na usługę utrzymania czystości w budynkach i nieruchomościach niezabudowanych
Grudziądzkiego TBS Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na stronie BIP: https://tbsgrudziadz.ssdip.bip.gov.pl/ 

Przetarg nieograniczony na budowę

Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7

 ogłasza

 przetarg nieograniczony na

Budowę dwóch domów mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Rożanowicza w Grudziądzu

Szczegółowe informacje na stronie BIP: https://tbsgrudziadz.ssdip.bip.gov.pl/ 

 

Przetarg na usuwanie awarii i roboty remontowe

Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7

 ogłasza

 przetarg nieograniczony na

na usługę usuwanie awarii i wykonywanie robót remontowych Grudziądzkiego TBS Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na stronie BIP: https://tbsgrudziadz.ssdip.bip.gov.pl/ 

Ogłoszenie

 

W związku z realizacją zamierzeń Spółka przystąpiła do realizacji budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z mieszkaniami na wynajem na osiedlu Rządz.
Inwestycja finansowana będzie w 1/3 z wpłat przyszłych najemców, zaś pozostała część
pokryta będzie z zaciągniętego przez Spółkę kredytu bankowego.  

W pierwszej kolejności mieszkania zostaną przydzielone osobom będącym na liście osób oczekujących na przydział mieszkania pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia ich wniosku (do pobrania w dziale mieszkania na wynajem).

Pozostało jeszcze kilka mieszkań 2 pokojowych
- ostatnia szansa na wynajęcie nowego mieszkania!

 

 W dniu 27.12.2019r. biuro Grudziądzkiego TBS Sp. z o.o.
będzie nieczynne, za utrudnienia przepraszamy!

 

Galeria 1

DSC_4757_300.jpg

Galeria 2

DSC_4746_300.jpg

Galeria 3

DSC_4756_300.jpg

Galeria 4

DSC_4747_300.jpg