Sprzedaż nieruchomości przy ul. Elbląskiej

Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 2

 ogłasza

 przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Grudziądzu przy ulicy Elbląskiej (Tarpno)

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 6/24 i 1/101 obręb 0014, o powierzchni 21.467,00 m2.

Szczegółowe informacje na stronie BIP: https://tbsgrudziadz.ssdip.bip.gov.pl/ w zakładce Zamówienia publiczne.

Ogłoszenie

-Brak ogłoszeń

Galeria 1

DSC_4740-300.jpg

Galeria 2

DSC_4756_300.jpg

Galeria 3

DSC_4746_300.jpg

Galeria 4

DSC_4749_300.jpg